fc logo

Populära tillval till

Gå-bakom maskiner    
Handspolsutrustning

Handsugsutrustning

Kemdosering

Clean Caddy

Större batteripaket

Heavy Duty skurpaket

Magnum Magnum

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA, upp till 335Ah

Ja, starkare skurmotorer

MiniMag MiniMag

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA, upp till 165Ah

Ja, skurpaket i rostfritt stål

MicroMag MicroMag

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

 

   

JA, upp till 125Ah

Ja, starkare skurmotor